Emails van een alias in een eigen map plaatsen

Hosted Exchange > Handige Tips
Hieronder een korte uitleg om alias email adressen te laten binnenkomen in een aparte map.
 
LET OP!
Het is niet mogelijk een alias te laten binnenkomen in een aparte map in de mailbox waar de alias gekoppeld is. Om dit toch te bewerkstelligen dienen de volgende stappen te worden ondernomen.
 
Stap 1
- Verwijder de alias van de mailbox (als die er nog gekoppeld zit).
 
Stap 2
Maak een distributielijst aan met het mail adres van de alias en selecteer de juiste mailbox om de emails naar af te leveren.
 
Stap 3
Maak nu in Outlook of OWA een regel aan waarin staat dat emails afkomstig van de distributielijst in een bepaalde map worden geplaatst.

Nu zullen de verzonden email naar het alias mail adres afgeleverd worden in de geselecteerd map binnen de mailbox.

Add Feedback