Starten als bedrijf met Cloud Harddrive

Cloud Harddrive
Om zo goed mogelijk te starten met Cloud Harddrive als bedrijf, is het handig om te weten hoe u de shares, groepen en gebruikers het beste kan inrichten. Door de onderstaande stappen te volgen, zal dit duidelijk worden.
 
Belangrijk om te weten (voordat u verder gaat):
 
Stap 1
Stel de standaardgegevens voor uw bedrijf in.
- Klik op de knop "Bedrijf" aan de linker kant in het start scherm.
 
 
Er opent zich een scherm waar de standaard instellingen aan de linker zijde van het scherm kunnen worden aangepast;
 
 
* Gebruikers toestaan om shares aan te maken: U kunt ervoor kiezen om de nieuw aan te maken gebruiker zelf shares aan te laten maken. Indien u voor "Nee" kiest kunt u wel per gebruiker deze optie aanzetten.
* Privéshare voor gebruiker aanmaken: U kunt ervoor kiezen om alle gebruikers standaard een privéshare te laten gebruiken voor hun persoonlijke informatie. Indien u voor "Nee" kiest kunt u wel per gebruiker deze optie aanzetten.
Max. grootte privéshare gebruiker: Vul hier de maximale standaard grootte in van de automatisch aan te maken privéshare, dit is ook per gebruiker te verhogen of te verlagen.
Naam van de privéshare: Hier kunt de naam van de privéshare eenmalig kiezen, NB: u kunt dit later niet meer wijzigen.
 
Aan de rechter zijde kunt u de "Geschiedenisinstellingen" wijzigen naar gewenst.
 
Stap 2
- Klik nu aan de linker kant van het scherm op de knop "Gebruiker", er opent zich een nieuw scherm;
- Klik in het nieuwe scherm in het top menu rechts boven in, op "Nieuwe gebruiker";
 
 
Naam: Vul hier de naam van de gebruiker in.
Email: Vul het email adres van de gebruik in.
Type gebruiker: Kies hier het type gebruiker.
 
- Klik op "Opslaan", om de gebruiker definitief te maken.
 
De gebruiker ontvangt direct een email om een wachtwoord aan te maken en zijn/haar account te gaan gebruiken.
 
Stap 3
- Klik nu aan de linker kant van het scherm op de knop "Sharelijst", er opent zich een nieuw scherm;
- Klik in het nieuwe scherm in het top menu op "Nieuwe share";
 
 
* Naam delen: Vul hier de naam van de share in, welke voor de gebruikers zichtbaar zal worden.
* Share-catatorgie: Vul hier het soort share in.
 
- Klik op "Opslaan", om de share definitief te maken.
 
Stap 4
- Klik nu op de aangemaakte share, er verschijnt een nieuw scherm;
- U kunt nu de aangemaakte gebruikers of groepen toevoegen aan de share, hierbij kunt u per groep of gebruiker aangeven of deze read (R) of write (W) moet krijgen.
 
 
De share wordt automatisch aan de gebruiker toegevoegd.
 
LET OP:
Bij veel gebruikers is het handiger om te werken met groepen, u hoeft slechts eenmalig de groepen aan een share te koppelen. Net zo eenvoudig is het om gebruikers aan een groep te koppelen. Zo houdt u een goed overzicht over uitgegeven rechten op uw gegevens.
 
Ga naar de applicatie pagina om de applicaties te gebruiken.

Add Feedback