Verschillende type gebruikers

Cloud Harddrive > Gerbuikers, Groepen en Shares
Binnen Cloud Harddrive zijn er 3 typen gebruikers, hieronder treft u de uitleg hierover.
 
Beheerder
 
Een beheerder kan inloggen op het beheerders controle paneel online. Elk bedrijf heeft een beheerders account, de beheerder kan de volgende taken uitvoeren.
 
- Aanpassen van de standaard bedrijfsinstellingen;
- Aanmaken, aanpassen en verwijderen van gebruikers en groepen;
- Aanmaken, aanpassen en verwijderen van shares;
- Aanpassen en toepassen van gebruikers rechten;
- Een beheerder kan zichzelf niet verwijderen of downgraden.
 
Interne gebruiker
 
De interne gebruiker mag binnen de organisatie shares aanmaken en delen met andere gebruikers.
 
Interne gebruikers kunnen shares delen met andere gebruikers zoals externe gebruiker, tenzij het een interne gebruiker of beheerder is.
 
Een interne gebruiker kan alleen de toegang tot shares van andere gebruikers intrekken als deze door de gebruiker in kwestie zijn aangemaakt.
 
Externe gebruiker
 
De externe gebruiker bedoelt om shares te delen met iemand buiten de organisatie.
 
Een externe gebruiker heeft geen rechten om andere gebruikers uit te nodigen en om nieuwe shares aan te maken.
Een externe gebruiker kan zowel read (R) of write (W) rechten krijgen.
 
NB: elke type gebruiker is onderhevig aan het licentiemodel. 
 
Verwijderen van gebruikers
 
Als een gebruiker wordt verwijderd, dan zullen de shares automatisch eigendom worden van de beheerder.
De privé- en team-shares van de gebruiker zullen dus niet worden verwijderd.

Add Feedback