Mailbox persoonlijk archief instellingen "wijzigen" (archief mailbox)

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mailbox Instellingen
Hier vindt u een handleiding over het wijzigen van de ingestelde archief mailbox.
 
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent.
 
 
- Kies voor "Diensten Beheer".  
 
Stap 2
- Selecteer het tabblad "Bewaar Instellingen". Hier kunt u de instellingen voor de archief mailbox wijzigen naar behoefte.
  bijv. Hoe je de Archief mailbox wilt benoemen , vanuit welke map ze mogen worden gearchiveerd of het aantal dagen vanaf moment Archivering.
 
 
- U kunt bij "Tag type" kiezen uit diverse mappen.
- U kunt zelf het "Leeftijd limiet voor bewaring (dagen)" instellen naar gewenst!
- U kunt bij "Te nemen aktie wanneer leeftijd limiet is bereikt".

Add Feedback