Toevoegen van een e-mailadres of alias

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mailbox Instellingen
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent.
 
 
Stap2
- Kies voor "Mailboxen", en selecteer de mailbox waar de toevoeging gemaakt moet worden.
 
 
Stap 3
- Selecteer de mailbox waarop een alias moet worden toegevoegd, in dit voorbeeld is dat "Hosted Exchange 2013" het volgende scherm wordt geopend.
 
 
- kies voor tabblad "Mailboxen" en klik op de button "E-mail adres" voeg onder het kopje "Email alias toevoegen"  de alias toe. Via de knop "Toevoegen" wordt de alias gekoppeld aan de mailbox.

Add Feedback