Complete Un-Install van de Cloud Harddrive op een Windows Client

Cloud Harddrive > Desktop Applicaties > PC Applicatie
Dit is een stap bij stap handleiding om de Cloud Harddrive te de-installeren van een Windows Client.
 
1. Stop de PC Cloud Harddrive Client
 
2. Download de Uninstaller: Download Uninstaller
 
3. Controleer of de Uninstaller de volledige folder "Rushfiles Installation" heeft verwijderd;
Typ in de "verkenner" het volgende in %localappdata% en vind de folder "RushFilesV2", als deze map vanwege enige reden niet verwijderd is door de Uninstaller kunt u dat bij deze alsnog doen.
 
4. Controleer of de Uninstaller de Log folders van Rushfiles volledig heeft verwijderd. Zet hiervoor de optie "Verborgen bestanden en mappen weergeven" aan.
Typ in de "verkenner"het volgende in %localappdata% en vind de folder "RfUserData" , als deze mappen vanwege enige reden niet verwijderd zijn door de Uninstaller kunt u dat bij deze alsnog doen.
 
5. Verwijder de gehele "File Cache" folder, dit is een verborgen map hiervoor dient de volgende optie aan te staan "Verborgen bestanden en mappen weergeven" om deze zichtbaar te maken.
Vind deze map als volgt; <C:>\Rushfiles (indien u de locatie van Rushfiles hebt gewijzigd dient u een andere schijf in te vullen).
 
6.Controleer of de Uninstaller het volledige register heeft opgeruimd, zo niet doe dit dan nog handmatig door onderstaande vermeldingen te wissen;
  1. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/RushfilesV2
  2. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run/ RushfilesV2
  3. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/RushfilesV2
  4. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/ Microsoft/Office/Common/Cloud Storage/ ecc30fd0-4546-11e2-bcfd-0800200c9aff
7. Herstart de computer.
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
English Version:

Step-by-step guide to complete uninstall the Windows client
1   Stop the PC client
2    Run uninstaller.
3    Check that uninstaller completely deleted Rushfiles Installation Folder. Type %localappdata% in file explorer, and find folder RushFilesV2. If for some reasons uninstaller did not delete this folder, delete it.
4    Check that uninstaller completely deleted Rushfiles Logs folder. Do hidden folder / files visible in the explorer. Type %localappdata% in file explorer, and find folder RfUserData. If for some reasons uninstaller did not delete this folder, delete it.
5   Remove completely the File Cache folder.  Do hidden folder / files visible in the explorer. Find the hard drive on the computer on which the most free space. Find RushFiles folder (<drive:>\Rushfiles) and delete it.
6    Check that the uninstaller has cleaned up the registry, and if not do it manually by deleting the below entries:
  1. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/RushfilesV2
  2. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run/ RushfilesV2
  3. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/RushfilesV2
  4. HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/ Microsoft/Office/Common/Cloud Storage/ ecc30fd0-4546-11e2-bcfd-0800200c9aff
7 Restart computer.

Add Feedback