Outlook - Wachtwoord popup vraag

Hosted Exchange

Lees dit artikel in zijn geheel zorgvuldig door voor u actie onderneemt of de patch toepast!

Achtergrondinformatie:
De recente Microsoft release van Outlook versie 1809, build 10827 en hoger introduceert een bug met onder meer de volgende symptomen:

  • Outlook blijft vragen om een password;
  • De foutmelding 'Your mailbox has been temporarily moved on Microsoft Exchange server';
  • Outlook blijft vragen om de logingegevens van Full Access Permission mailboxen;
  • Verzonden berichten uit Outlook krijgen als afzender een @outlook.com adres.
Vaak blijkt het getroffen emailadres ook bij Microsoft in gebruik te zijn om bijvoorbeeld in te loggen op Office 365.
Het probleem wordt dan vaak verholpen door dit adres te verwijderen bij Office365 en inplaats hiervan een alternatief emailadres of het @domein.onmicrosoft.com adres te gebruiken als primair login adres.
 
Of een adres bekend is bij Microsoft kan eenvoudig gecontroleerd worden door naar https://login.microsoftonline.com te gaan, het emailadres in te voeren en de password vergeten functie te gebruiken. Geeft de site aan dat er een nieuw password is verzonden dan is het adres dus bekend bij Microsoft.
 
Helpt dit niet en zijn alle andere zaken zoals DNS (zie dit artikel) en password (login op de OWA om dit te controleren) gecontroleerd dan kan het probleem waarschijnlijk verholpen worden door een wijziging in de registry van Windows.

Het toepassen van onderstaande patch of het handmatig toevoegen van de wijziging in de registry van Windows is geheel voor eigen risico!
Indien u hierin geen ervaring heeft vraag dan uw systeembeheerder dit voor u te doen.

Maakt u een backup van de registry voor u onderstaande patch toepast.
- Open regedit en navigeer naar HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover 
- Voeg een nieuw DWORD toe en noem deze ExcludeExplicitO365Endpoint en geef hem de waarde (value) 1.
- Herstart uw computer
- Open Outlook, nu wordt er mogelijk nog éénmaal gevraagd om het wachtwoord.
 
Onderstaande patches maken deze wijzigen voor u.
Ondanks dat wij de werking hiervan uitvoerig getest hebben is het gebruik hiervan volledig voor eigen risico.
 
regfix-office2016.reg Office 2016 fix voor autodiscover 'ExcludeExplicitO365Endpoint'
regfix-office2013.reg Office 2013 fix voor autodiscover 'ExcludeExplicitO365Endpoint'
regfix-office2010.reg Office 2010 fix voor autodiscover 'ExcludeExplicitO365Endpoint'

Add Feedback