Mail contact aanpassen

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mail Contacten
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent, kies voor "Diensten Beheer".
 
 
Stap2
- Dit scherm wordt weergegeven, kies hier voor het tabblad "Mail Contacten";
- Klik op "Mail Contact" onder naam weergeven.
 
 
Stap 3
- Pas hier het mail contact aan en sla deze op.
 

Add Feedback