Een distributielijst toevoegen

Hosted Exchange > Controle Paneel > Distributie Lijsten
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent, kies voor "Diensten Beheer".
 
 
Stap 2
- Kies voor het tabblad "Distributielijst".
 
 
- Selecteer onder "Type" het type DL dat u wilt aanmaken;
- Vul de overige velden in, LET OP: uncheck de box onder "het is verplicht dat alle verzenders zijn geauthenticeerd" wanneer de lijst ook van buiten de organisatie bereikbaar dient te zijn;
- Selecteer de beheerder;
- Je kunt tijdens het aanmaken van de DL al meteen leden toevoegen
- Kies voor "Toevoegen" waarna de distributielijst wordt aangemaakt. 

Add Feedback