Leden toevoegen aan een distributielijst

Hosted Exchange > Controle Paneel > Distributie Lijsten
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent, kies voor "Diensten Beheer".
 
 
Stap 2
- Selecteer de aangemaakte distributielijst onder het tabblad "Distributielijst".
 
 
Stap 3
- Selecteer onder "Lijst Lid Toevoegen" de mailbox(en) die toegevoegd dienen te worden aan de distributielijst.
 
 
- Voeg de leden toe aan de distributielijst door ze te selecteren onder "Selectable"en te klikken op ">";
- Wilt u alle mailboxen toevoegen aan de distributielijst kies dan voor ">>";
- Kies voor "Toevoegen" om de wijzigingen op te slaan binnen deze distributielijst. 

Add Feedback