Mailbox full access persmissions instellen

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mailbox Instellingen
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent.
 
 
Stap 2
- Selecteer het tabblad "Mailboxen" en klik op de mailbox welke dient te worden aangepast. 
 
 
Stap 3
- Klik op het tabblad toestemmingen en selecteer "Volledige toegang".
 
 
- Selecteer de mailbox(en) die Full Access Persmissions rechten moeten krijgen onder "Available Members" en voeg toe door te klikken op ">";
NB: het is ook mogelijk om een bulk actie door te voeren kies dan voor ">>" of "<<".
- "Full Access (Auto-Mapping Enabled)" met deze instelling wordt de mailbox _automatisch_ gekoppeld in Outlook;
- "Full Acces (Auto-Mapping Disabled)" met deze instelling moet de mailbox zelf _handmatig_ worden toegevoegd in Outlook;
- Kies voor "Opslaan" om de wijziging op te slaan.;
- De Full Access Permissies worden nu gekoppeld aan de geselecteerde Member, dit vergt enige verwerkingstijd op de server.

Add Feedback