Mailbox beperkingen instellen (accepteren en weigeren adressen)

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mailbox Instellingen
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent.
 
Stap 2
- Selecteer het tabblad "Mailboxen" en klik op de mailbox welke dient te worden aangepast. 
 
 
Stap 3
- Klik op het tabblad "Mail stroom instellingen".
 
- Onder "Beperkingen" kunt u gebruikers accepteren of weigeren door "Alleen afzenders in de volgende lijst" aan te vinken;
- Selecteer de adressen, contacten of distributielijsten die u wilt accepteren c.q. wilt weigeren en bevestig door te klikken op "Opslaan".

Add Feedback