Mailbox wachtwoord wijzigen

Hosted Exchange > Controle Paneel > Mailbox Instellingen
Stap 1
- Vouw in het linker menu "Service Beheerder" uit en kies voor"Exchange Hosting";
- Selecteer vervolgens "Exchange Accounts" in het menu, waarna het onderstaande scherm opent.
 
 
Stap 2
- Selecteer het tabblad "Mailboxen" en klik op de mailbox welke dient te worden aangepast. 
 
 
Stap 3
- Klik op het tabblad toestemmingen en selecteer "Wachtwoord instellen"
 
- Vul het nieuwe wachtwoord 2 x in en sla op door te klikken op "Wachtwoord instellen";
- Let Op: de functie om het nieuwe wachtwoord te verzenden per e-mail is uitgeschakeld.

Add Feedback